neogene kwartair paleocene
NEOGENE

Het geologisch tijdperk Neogeen is de middelste van de drie perioden van de era Cenozoïcum. Het volgt op het Paleogeen, wordt opgevolgd door het Kwartair en duurde van 23,03 tot 2,588 miljoen jaar geleden (Ma). Het Neogeen is onderverdeeld in de twee tijdvakken Mioceen en Plioceen.
Het Neogeen was een periode met een gematigd klimaat, hoewel nog niet zo koud als in het erop volgende Kwartair. Dit zorgde weer voor de opkomst van dieren en planten die grasland als habitat hadden.

>